Magazynowanie światła

Pokazuje się, iż teraźniejsze techniki ułatwiają akumulowanie światła na potężną skalę w obszarze sieci elektroenergetycznej. Energia przypuszczalnie może być przechowywana, kiedy wytwórczość przerasta nad spożytkowaniem, jak też wykorzystywana jest, gdy spożytkowanie przewyższa nad produkcją. Dzięki wspomnianemu przerób energii z elektrowni nie musi być wytypowana do momentalnego zużycia. Obecnie bywa, iż zapotrzebowanie na światło przeobraża się w ciągu 24 godzin, akumulowanie światła umożliwia prostsze oraz efektywniejsze wykorzystanie elektrowni węglowych jak też jądrowych, poprzez nakreślenie ich wyrobie na ciągłym stanie, bez wymogów dostrajania jej do krótkotrwałego popytu. Bywa to popularne rozstrzygnięcie szczególnie na bezwględnie sporą powszechność. Ekstra, udostępnia również masowe spożytkowanie ponownych wylęgarni energii, takich jak energia wiatru czy słońca, których osiągalność ulega porywczym przemianom w ciągu parunastu sekund.

Bez rezerw prądu, owe źródła muszą być wspierane przez standardowe elektrownie, które zadowalają zapotrzebowanie, gdy ponowne źródła wytwarzają mniej światła. Na dzień dzisiejszy do akumulowania prądu spożytkowuje się elektrownie szczytowo-pompowe, które mniewa się za najowocniejsze.